Slepenā telefona zvana veikšana un kontroles e-pasta sūtīšana

Bieži vien tieši viens vienīgs telefona zvans vai e-pasts var radīt pirmo iespaidu par uzņēmumu, raksturot tā attieksmi pret klientu un uzņēmuma sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi ievērot un attīstīt klientu apkalpošanas standartus, ievērojot profesionālu pieeju arī šādos saziņas veidos.  Veicot slepeno zvanu vai rakstot kontroles e-pasta ziņu, slepenais pircējs veic ikdienas sarunu, vērtējot klientam sniegto apkalpošanas kvalitāti.  Atbilstoši saņemtajai informācijai slepenais pircējs aizpilda tiešsaistes anketu vai, ņemot vērā klienta vēlmes, raksta kopsavilkumu detalizēti aprakstot saņemto pakalpojumu un novērojumus klientu apkalpošanas kvalitātes aspektos.

Evaluation of Mystery Phone Calls and emails

Slepenā telefona zvana vai kontroles e-pasta sūtīšanas vērtējumā ir svarīgi citi apkalpošanas aspekti, būtiski izvērtētu kādas sajūtas pakalpojuma saņēmējam tiek radītas šādas komunikācijas veidā, tieši neredzot pakalpojuma sniedzēju tikai vērtējot viņa saziņas veidu un profesionalitāti no dzirdētā vai rakstītā.

Klientu apkalpošanā pa telefonu vai e-pastu būtisks ir apkalpošanas ātrums, precizitāte un spēja noturēt potenciālā un esoša klienta uzmanību. Vērtējot e-pasta saziņas veidu, papildus var tiks vērtēta ne tikai sniegtā informācija pēc būtības, bet arī pareizrakstība, kas nešaubīgi  ir kvalitāti un profesionalitāti raksturojošs faktors.

Savukārt, vērtējot telefona zvanus, papildus var tikt vērtēta saskarsme, darbinieka balss tonis, operativitāte, atbildot uz jautājumiem, un sniegtās informācijas atbilstība jautājumam.