Slepenais mazumtirgotāju, izplatītāju un pārstāvju darbības novērtējums

Evaluation of Retailers and Distributors

Piedāvājot ražotājiem un importētājiem novērtēt mazumtirgotāju, izplatītāju un pārstāvju sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtējumu, tiek sniegta iespēja precīzi un detalizēti novērtēt tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas darbu, nodrošinot produkta vai pakalpojumu ceļu līdz klientam. Slepenais pircējs izvērtējot mazumtirgotāju izplatītāju un pārstāvju sniegto pakalpojuma kvalitāti var izmantojot slepenā apmeklējuma, kontroles e-pasta vai slepenā zvana veikšanu, atbilstoši klienta vēlmēm. Objektīvs un tiešs kontroles mehānisms palīdzēs saņemt datus par vispārējo kvalitāti un profesionalitāti mazumtirgotāja darbībā, nodrošinot preces vai pakalpojuma nonākšanu līdz klientam.

Pamatojoties uz rezultātiem, var izstrādāt konkrētus rīcības plānus, lai uzlabotu komunikāciju ar savu mazumtirgotāju, veicinot biznesa attīstību, konkrētu preču/ pakalpojumu piedāvājuma palielināšanu, tādējādi virzoties uz pelņas palielināšanu.

Būtiskākie aspekti mazumtirgotāju, izplatītāju un pārstāvju sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējuma veikšanai:

  • Norādīt produktu/pakalpojumu
  • Zināt produkta daudzumu/pakalpojuma piedāvājuma apjomu
  • Informet par kārtību, kādā dažādi zīmoli tiek ieteikti klientam
  • Zināt nepieciešamo profesionalitātes līmeni, kādā darbiniekam jāinformē klientu par attiecīgo preci/pakalpojumu

Papildus iepriekš minētiem aspektiem, mazumtirgotāju, izplatītāju un pārstāvju sniegto pakalpojuma kvalitātes novērtējuma veikšanai, Service Check nodrošina papildus kritēriju vērtēšanu atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm.