Programinė įranga

Įvairi ir aukštos kokybės programinė įranga svarbi tiek jums tiek ir mums. Stipri internetinė sistema padeda mums rasti, paruošti ir operuoti slaptus pirkėjus; reguliuoti atsiliepimus ir paruoštą informaciją persiųsti jums. Internetine veikianti programinė įranga yra naudinga ir klientui, nes užtikrina greitą prieigą prie informacijos ir palengvina jos analizavimą. Service Check dirba su tarptautiniu mąstu pripažintu programinės įrangos kūrėju Checker Software Systems Ltd.

Programinė įranga taip pat jus įgalina:

  • Naudotis programa estų, anglų, rusų ir kitomis kalbomis.
  • Vertinti projektą, kol jis yra vykdomas.
  • Lyginti rezultatus ir stebėti tendencijas.
  • Eksportuoti informaciją į įvairius dokumentų formatus.
  • Gauti prieigą prie programinės įrangos neribotam skaičiui vartotojų su skirtingomis teisėmis.
  • Redaguoti rezultatus iliustruojančias lenteles, diagramas ir grafikus  pagal savo poreikius ir jas atsisiųsti.
  • Gauti automatinius pranešimus el.paštu arba SMS žinute.

Žvilgtelėjimas į internetinę platformą:

Naudojant šią programą turėsite galimybę kurti įvairias lenteles, diagramas ir figūras. Pavyzdžiui, tam, kad gautumėt vienos ataskaitos apžvalgą, galite naudoti paprastą lentelę su tokiais duomenimis kaip data, pavadinimas ir rezultatai. Taip pat galite parsisiųsti kiekvieną ataskaitą.

Performance summay table

Įvairūs palyginimai gali būti paprastai ir suprantamai iliustruojami juostine diagrama, rezultatų pokyčiai gali būti lengviau suprantami atvaizduojant linijine diagrama. Šios figūros gali būti papildytos skirtinga informacija, pavyzdžiui gali palyginti skirtingų skyrių rezultatus (pagal regionus, dydžius ar kitaip).

Performance summary columns

Performance summary line graph

Visi atsakymai gali būti ir detaliau analizuojami. Jie gali būti atvaizduoti lentelėse, arba galite sekti atsakymus sugrupuotus pagal skyrius ir atvaizduotus juostinėje diagramoje.

Answers frequencies

Grade by question

Unikalių tikslų vykdymas gali būti stebimas ir naudojant tokius grafikus.

Goals1Goals2

Jeigu reikia rezultatai gali būti atvaizduojami ir žemėlapyje.

Results on a map

Šie pavyzdžiai tai tik maža dalis to, ką gali pasiūlyti ši programa. Sistema yra nuolat tobulinama ir yra nuolat atnaujinama.