Tiešsaistes programmatūra

Daudzveidīga un augstas kvalitātes tiešsaistes programmatūra ir svarīgs darba rīks gan klientiem, gan Service Check komandai. Spēcīga internetā bāzēta sistēma palīdz mums atrast, apmācīt un piesaistīt slepenos pircējus; regulēt atsauksmes un nosūtīt korektu, detalizētu informāciju klientiem par saņemtajiem rezultātiem. Internetā balstītā programmatūra ir nepieciešama, lai klientiem nodrošinātu ātru un lietotājam draudzīgu piekļuvi visiem datiem, un atvieglotu datu turpmāku analīzi. Service Check sadarbojas ar starptautiski akreditētu programmatūras izstrādātāju Checker Software Systems Ltd.

Internetā balstītā programmatūra ļauj:

  • Izmantojiet sistēmu igauņu, angļu, krievu un citās valodās
  • Nodrošina ērtu veidu pārskatīt projektu, kamēr tas ir izstrādes stadijā.
  • Nodrošina iespēju salīdzināt datus, tādējādi atklājot pozitīvās un negatīvās klientu apkalpošanas tendences klienta uzņēmumā.
  • Palīdz eksportēt datus uz dažādu failu formātiem.
  • Nodrošina piekļuvi programmatūrai ar neierobežotu lietotāju skaitu, bet dažādām vajadzībām un datu izmantošanas tiesībā.
  • Nodrošina iespēju veidot lejupielādējamas diagrammas, tabulas, saņemto datu analīzei. Dod iespēju apstrādāt datus, ievērojot klientu īpašās prasības.
  • Nodrošina iespēju saņemt automātiskus paziņojumus uz e-pastu vai SMS.

Ieskatu tiešsaistes programmatūras lietošanā varat aplūkot šeit:

No iegūtajiem datiem, izmantojot programmatūru, ir iespējams veidot dažāda veida datu apkopojumus, salīdzinājumus, tabulas un diagrammas. Piemēram, lai pārskatītu  viena slepenā apmeklējuma rezultātus, tie tiek atspoguļoti vienkāršas, ērti pārskatāmas tabulas veidā, kurā iekļauts slepenā apmeklējuma veikšanas datums, vērtētais uzņēmums un vērtētais darbinieks, novērtējums atbilstoši kritērijiem, iegūtais punktu skaits, kopējais rezultāts un slepenā pircēja veiktie komentāri pie attiecīgā kritērija vērtējuma. Katra slepenā apmeklējuma rezultātus ir iespējams lejupielādēt atseviška dokumenta veidā.

Performance summay table

Salīdzinot dažādās darbinieku vai pakalpojumu sniedzēju/uzņēmumu/filiāļu rezultātus var izmantot  joslu diagrammu, kas precīzi parāda izmaiņas noteiktos klienta izvēlētajos kritērijos. Šādā veidā var veikt arī  dažādu reģionu iegūto rezultātu izpēti, redzot kopējās tendences klientu apklapošanas kvalitātē.

Performance summary columns

Performance summary line graph

Visas novērtējumā sniegtās atbildes ir iespējams analizēt detalizēti, piemēram, salīdzināt tikai konkrētu kritēriju izmaiņas darbinieka darbā noteiktā laika periodā, redzot pozitīvās un negatīvās tendences. Tāpat var tik salīdzināts, piemēram , tikai viens kritērijs visās pakalpojuma sniegšanas vietās/ filiālēs/ uzņēmumos, tādējādi redzot kopainu visā uzņēmumā kopumā. Iegūto rezulātu apkopojums var tik veidots atbilsoši klienta vēlmēm un vajadzībām.

Answers frequencies

Grade by question

Unikālo mērķu izpildi var apskatīt izmantojot šādus grafikus.

Goals1Goals2

Ja nepieciešams, iegūtie rezultāti var tikt ilustrēti arī kartē.

Results on a map

Šie piemēri ir tikai neliels ieskats iespējās, ko nodrošina programmatūra slepenās klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējuma rezultātu atspoguļojumam. Izveidotā sistēma patstāvīgi tiek pilnveidota.