Koolitused juhtidele

Koolitused juhtideleTeenindusjuhtidele pakume koolitusprogrammi “heast suurepäraseks”, mis keskendub juhtide emotsionaalse intelligentsuse ja juhtimisoskuste tulemuslikkuse arendamisele. Lisaks pakume teenindusvaldkonna võtmetöötajatele suunatud coachingut. Koolitust ja coachingut viib läbi Ester Eomois (vt CV siit), kes on omandanud Academy of Executive Coaching Certificate programmi diplomi.

“Heast suurepäraseks” teenindusjuhi programm keskendub kahele valdkonnale:

 1. Juhtide emotsionaalse intelligentsuse arendamine. Antud blokis keskendutakse juhi sotsiaalsetele oskustele:
  • kuidas alluvatega suhelda (neid arengus toetada, kuulata, kaasata ja arendada ning konflikte lahendada),
  • kuidas rasketes olukordades end juhina kehtestada.

Kõik koolitusel osalejad saavad teha läbi personaalse isiksuseomaduste testi (põhineb DISC metoodikal) ning saavad koolitaja poolt personaalset tagasisidet. Lisaks antakse nõuandeid, kuidas erinevate isiksuseprofiilidega inimestega konflikte lahendada.

 1. Juhtide juhtimisoskuste tulemuslikkuse arendamine. Väljakutseks selles blokis on vajalike juhtimisoskuste parendamine st
  • olulise info (sh negatiivse) edastamine ja tagasisidestamine;
  • aja juhtimine, ülesannete prioritiseerimine ja delegeerimine;
  • meeskonna juhtimine (nt muudatuste ajal);
  • oma töötajate toetamine ja õpetamine, kuidas paremini teenindada ja müüa.

Kõik koolitusel osalejad saavad teha läbi juhi kompetentside mõõtmise testi (Soomes kasutusel olev populaarne metoodika) ning hinnata enda juhioskusi ja saada tagasisidet koolitajalt.

Teenindusvaldkonna võtmetöötajate coaching

Coaching metoodika üldine eesmärk on tõsta  inimeste sooritusvõimekust ning saavutada teadvustatum, eesmärgipärasem ja efektiivsem  tegutsemine B2B või B2C protsessis. Võimalik on müügi– ja teenindustöötajate toetamine kohapeal või visiidil kaasas. Juhendatakse ja antakse personaalset tagasisidet nii osalejale kui ka otsesele juhile. Sessioonid on interaktiivsed ning põhinevad uudsel coaching GROW metoodikal.

G – goal ehk eesmärk
R – reality ehk hetkeolukord
O – obstacles and options ehk takistused ja lahendused
W – who, what, when and will ehk kes, mida, millal ja mis motivatsiooniga