Koolitused teenindajatele

Koolitused teenindajatele Teenindajate koolitamine on oluline osa ettevõtte teeninduskvaliteedi arendamisest. Täpne koolituse sisu sõltub ettevõtte vajadustest ja soovidest, sageli ka teenindusauditi tulemustest. Järgnevalt on välja toodud kaks praktilist näidiskoolitust.

Klienditeeninduse praktikum klienditeenindajatele

Koolitusprogramm sisaldab endas klienditeeninduse ABC-d, hea teeninduse põhiprintsiipe ja teenindusstandardite kinnistamist. Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi oskusi klientide paremaks teenindamiseks sh vastuväidete lahendamine, alternatiivsete lahenduste pakkumine (kui soovitud toodet ei ole) ning erandolukorrad nagu

  • suhtlemine eritüüpi klientidega;
  • suhtlemine klientidega, kui toote hind on kallis;
  • pikad ootejärjekorrad müügisaalis kui teenindajaid on vähe;
  • tüüpiliste kliendi vastuväidete lahendamine.

Lisamüügi praktilised treeningud

Koolitusel õpetatakse kuidas teha lisamüüki ja mida lisamüügiks pakkuda ning antakse praktilisi nõuandeid, kuidas  proaktiivselt klienti müügisaalis nõustada. Lisaks käsitletakse lisamüügi etappe, mis on fokusseeritud koolitatava ettevõtte vajadustele. Koolitusel käsitletavad teemad täpsemalt:

  • Lisamüügi- ja proaktiivse teeninduse tähtsus ja kasu ettevõttele, müüjale ja kliendile – suhtumiste treening (attitude training).
  • Töötame koolituse käigus välja peamised lisamüügi jadad (st milliseid kaasnevaid tooteid soovitada juurde põhitoodetele).
  • Cross-selling ja upselling tehnikad ning kuidas ja millal pakkuda uudistoodet; lisaks praktilised näited.
  • Lisamüügi avamine (avalaused, pöördumised kliendi poole) ja lõpetamine (“closing” tehnikad) ning vastuväidete lahendamine.
  • Kliendikogemus, kliendi soovitus ja lojaalsus; lisaks praktilised näited ja harjutused.