Telefoni- ja meiliteeninduse hindamine

Sageli kujuneb kliendi esmamulje ettevõttest just telefoni- või meilisuhtluse teel. Seega on oluline jälgida ja arendada teeninduse taset lisaks vahetule teenindusele ka nendes suhtluskanalites. Telefoniteeninduse hindamisel helistab testostja ettevõtte esindusse ning meiliteeninduse korral kontakteerub e-posti vahendusel. Pärast suhtlust teenindajaga täidab testostja vastavalt talle antud juhistele internetis ankeedi või kirjutab kokkuvõtte essee vormis.

 Telefoni- ja meiliteeninduse hindamineTelefoni- ja meiliteeninduse arendamisel tõusevad esile muud aspektid võrreldes vahetu teenindusega. Näiteks naeratamine läbi telefoni või positiivse emotsiooni edasiandmine e-maili vahendusel.

Nii telefoni- kui ka meiliteeninduse puhul hinnatakse vastamise kiirust ja kontakti alustamise korrektsust. Meiliteeninduse puhul jälgitakse näiteks õigekirja korrektsust ja telefonisuhtluse korral teenindaja hääletooni.

Samuti kontrollitakse teenindaja professionaalsust, müügioskusi ja muid aspekte, mida testitakse ka vahetu teeninduse hindamisel.