Teenindusstandardi loomine

Teenindusstandardi loomineAitame organisatsioonidel teenindustandardit luua või uuendada. Koostöö meiega võimaldab saada nõu ja praktilisi näiteid, kuidas muuta teenindusstandard igapäevaselt toimivaks. Vajadusel uurime klientidelt (fookusgrupi uuringuid kasutades), millised on nende ootused, et teenindus oleks suurepärane.

Ideaalis on teenindusstandard aktiivselt kasutusel olev teenindusprotsessi juhtimise mudel, mis tagab organisatsioonisisese koostöö ja teeninduskvaliteedi vastavalt eesmärkidele. Teenindusstandard annab töötajatele juhised, kuidas teenindusolukordades käituda ja vastab küsimusele “miks me neid asju just nii teeme?”. Selle “lühivormiks” on teeninduse kuldreeglid.