Vahetu teeninduse hindamine

 Vahetu teeninduse hindamineVahetu teeninduse hindamine on enamlevinud mystery shoppingu vorm. Antud teenuse puhul külastab ettevõtte esindust või müügisaali tavaklienti kehastav testostja. Talle on antud täpsed juhised, kuidas käituda ja mida teenindussituatsioonis jälgida.

Pärast visiidi sooritamist täidab ostleja vastavalt talle antud juhistele internetis ankeedi või kirjutab kokkuvõtte essee vormis.

Vahetu teeninduse hindamine aitab ettevõttel…

  • Näha teenindusprotsessi läbi kliendi silmade.
  • Saada objektiivset ülevaadet vahetu teeninduse tugevustest ja nõrkustest.
  • Motiveerida meeskonda ning muuta meeskonna koolitamine sihipäraseks.
  • Vähendada kliendikaebusi ja suurendada püsiklientide hulka.

Pikaajalise ja sihipärase teeninduskvaliteedi arendamine aitab ettevõttel lisaks eelnevale suurendada turuosa, käivet ja kasumit ning parandada mainet.

Vahetu teeninduse hindamisel jälgitakse teenindusstandardi täitmise erinevaid aspekte nagu esmamuljet, teenindajate teadmisi, müügioskusi ja professionaalsust, kontakti lõpetamist jne. Hinnatavad aspektid ja täpsed kriteeriumid pannakse paika enne uuringut koostöös kliendiga.