Edasimüüjate hindamine

 Edasimüüjate hindaminePakume kauba tootjatele ja maaletoojatele võimalust testida oma koostööpartnereid. Selle teenuse puhul hindavad testostjad toote edasimüüjaid vastavalt vajadusele kas vahetu-, telefoni- või meilisuhtluse teel.

Antud teenus annab asjakohast informatsiooni edasimüüjate üldise teenindustaseme ja teenindajate pädevuse kohta ning aitab kontrollida, kui tõhusalt koostööpartner tooteid müüb.

Saadud tulemustele tuginedes on võimalik näha milliseid aspekte koostöös edasimüüjaga on vaja parandada või näiteks milliste toodete kohta on vaja teenindajatele rohkem infot anda.

Edasimüüjate hindamise puhul testitakse:

  • Toodete väljapanekut
  • Pakutavate toodete ja teenuste hulka
  • Erinevate brändide soovitamise järjekorda
  • Teenindajate teadmisi toote/teenuse kohta

Lisaks eelnevale testitakse ka tavapärast teeninduse kvaliteeti, teenindajate professionaalsust ja muud, kuid põhirõhk on suunatud just kauba tootja või maaletooja jaoks olulistele aspektidele.